Cập nhật tình hình triển khai dự án đường dây 500kV (Quảng Trạch – Phố Nối) Leave a comment

Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc trong những năm tới. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), dự án đang bám sát mục tiêu đề ra.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ:

Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) có tổng chiều dài khoảng 515 km, đi qua địa bàn 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Các dự án đường đây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới. Nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc – Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia. Đồng thời giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc – Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Cập nhật tình hình triển khai dự án đường dây 500kV (Quảng Trạch - Phố Nối)
Dự kiến hướng tuyến đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối)

Với tính chất cấp bách của dự án, nhằm đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong những năm tới, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thường xuyên, liên tục, trong đó, ngày 15/8/2023 Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 745/TTg-CN về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Sau đó Thủ tướng có Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 4/9/2023 về việc triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối).

Mới đây nhất, ngày 23/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn, chủ động giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực hoàn thành dự án theo mục tiêu phấn đấu.

Để có được kết quả trên, cùng với sự chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và các bộ ngành, địa phương liên quan đã vào cuộc quyết liệt để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục nhằm đảm bảo mục tiêu của dự án.

Ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa, trong đó Thủ tướng giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án. Đây là một thủ tục pháp lý rất quan trọng, làm cơ sở để EVNNPT triển khai các thủ tục tiếp theo.

Đến nỗ lực của EVN/EVNNPT:

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, EVN, EVNNPT luôn xác định và nhận thức rõ đây là dự án trọng điểm, cấp bách và đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án. Đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, làm việc không kể giờ giấc, xuyên đêm, không có ngày nghỉ… để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Lãnh đạo EVN thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quá trình triển khai dự án của EVNNPT và ủy quyền cho EVNNPT để chủ động hoàn thiện các thủ tục với các mốc tiến độ nhanh nhất vì mục tiêu của dự án.

Ngày 19/6/2023, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Nghị quyết số 144-NQ/ĐU về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đường dây 500 kV mạch 3 khu vực phía Bắc.

Ngay sau đó, EVNNPT đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án do Chủ tịch HĐTV Tổng công ty làm Trưởng ban; các đơn vị trực thuộc đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành và Ban tiền phương để triển khai đồng bộ các dự án.

Ngày 17/10/2023, Tổng giám đốc EVNNPT đã ban hành Chỉ thị số 4660/CT-EVNNPT về việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, trong đó yêu cầu các đơn vị, các ban liên quan khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường dây 500 kV (từ Quảng Trạch đến Phố Nối).

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN, EVNNPT kiến nghị các bộ ngành liên quan hỗ trợ tối đa chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Kiến nghị các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên tích cực tạo điều kiện và hỗ trợ cho chủ đầu tư sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công công trình.

EVN, EVNNPT đề nghị các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cần khẩn trương huy động lực lượng để tăng tốc ngay sau khi triển khai thi công dự án, huy động tối đa nguồn lực, dành ưu tiên cao nhất cho dự án để hoàn thành theo mục tiêu phấn đấu.

Ngay sau khi dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, giao EVNNPT làm chủ đầu tư dự án, EVNNPT đã triển khai ngay dự án để đảm bảo mục tiêu đã đề ra, đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai 3 dự án còn lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

EVNNPT đã chủ động sắp xếp, tổ chức triển khai song song, đồng thời các công việc dự án; bố trí đầy đủ vốn triển khai dự án. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, nhận mặt bằng đến đâu tập trung nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức thi công ngay đến đấy, nhất là các hạng mục móng, cột, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) có quy mô 2 mạch, dài khoảng 515 km, đi qua 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Trong đó, dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu dài 225 km; dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa dài 92 km; dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa dài 74 km; dự án đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối dài 124 km./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *